2018. május 12., szombat

Jandácsik Pál: DühDüh

[…]
Mérhetetlenül dühös vagyok! A gyomrom még mindig nem jött rendbe. Folyamatosan liftezik, felfordul, ha csak rágondolok; mintha izzó parazsat nyeltem volna le. Egy kitörni készülő vulkán ereje lüktet bennem. Majd’ felrobbanok! Borsódzik a hátam, a kezem ökölbe szorul, a homlokomon lüktet egy ér. Nagyon lesújtott a telefonhívás. Muszáj egy pillanatra egyedül lennem, hogy mérlegeljek. A fürdőszobába megyek. Amikor a tükörbe nézek, kipirult arcom mered vissza rám, az orrcimpáim úgy tágulnak ki-be, akár egy fújtató bikának – de ez természetes reakció. Még én sem tudom gátját szabni az ember természetes reflexeinek, különösen akkor nem, amikor kialvatlanság keveredik az izmaimat átjáró feszülettel. Majdnem remegek, de sikerül megőriznem a méltóságomat, viszont valamit el kell törnöm. Megragadom a borotvát és a tükörbe vágom. Annak a szilánkjai végigpattognak a csempén. Majdnem meg is vágnak. Mindegyik visszatükrözi ráncos ábrázatomat. Soha nem láttam még így magam – talán csak ’18-ban. Ilyen, ha legyőzetett egy olyan ember, aki kevésszer tapasztalja a bukás ízét, ami olyan, akár az epe. Keserűen marja a torkot. A nyakam megfeszül. Először némán üvöltök a világba, de utána már hangosan szitkozódom, nem törődve azzal, ki hallja és ki nem. Forog a szemem, akár egy vadállatnak, aminek marcangolnia kell. Nem ragadtattam volna magam ennyire el, ha csak egyszerű katonáról lenne szó, de leghűségesebb bajtársunk is volt. A halála felkorbácsolta minden indulatomat. A halála, amely olyan méltatlan, hogy nem csak engem sért, hanem mindenkit. Gyáva, tisztességtelen támadás! Az ilyesmire nem lehet felkészülni. A düh azonban fel is nyitja a szememet. Egy bukás után lehet igazán felemelkedni. Amikor sikerül legyőznöm a testemet egyszerre görcsbe rándító és megfeszítő érzést, kimért léptekkel elsétálok az irodámba, a telefonért nyúlok, és kiabálok mindenkivel, mire sikerül kapcsolniuk a megfelelő vonalat. A túloldalán néma csend, amit megtölt az én hangom, ami immár nem kiabálás, csupán hangos szóáradat. Kérlelhetetlen, tiszta parancs. Velős, egyszerű, igazságos, amely talán helyre teszi a felborult világ egyensúlyát. Nem válik tőle semmissé ezt a felháborító és értelmetlen tragédia, de garantáltan biztosítja, hogy a jövőben egyetlen semmirekellő balkáni féreg fejében se forduljon meg ehhez hasonló gondolat. Meg kell tanulniuk a leckét! A halála nem marad megtorlatlanul! Nem csak annak a két alávaló disznónak kell meghalnia, hanem azoknak a nyomorult kutyáknak is, akik bármi módon segítették és bújtatták őket! Azt a rohadt falut a földdel kell egyenlővé tenni! Porig kell égetni a legutolsó istállóig! Azokat a mocskokat főbe kell lőni! Hulljon a vére mindnek! Egytől egyig! A Birodalomért! Heydrichért!

Berlin, 1942. június 4.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése